STARTOPIS TRASYARGUMENTYProjekt 1+2+3+ForumCKMKM

Dlaczego właśnie Parkitka?

Podnoszone nierzadko głosy, iż zbyt słabe zurbanizowanie Parkitki czyni przedsięwzięcie tramwajowe nieopłacalnym – nie mają potwierdzenia w rzeczywistości. Są jedynie kalką utartych i nieaktualnych opinii sprzed lat. Nie uwzględniają zmian, jakie zaszły i wciąż zachodzą w tej części miasta. Nie biorą pod uwagę faktu członkostwa naszego kraju w Unii Europejskiej, który daje możliwość pozyskiwania dotacji na tego rodzaju inwestycje. Sięgają one nawet 85% kosztów przedsięwzięcia. Doskonałym przykładem jest budowa nowej linii tramwajowej na Błeszno.

Oto argumenty przemawiające za budową linii tramwajowej obsługującej zachodnie Tysiąclecie oraz osiedle i szpital na Parkitce:

• Parkitka jest obecnie najszybciej rozwijającą się dzielnicą Częstochowy z dużymi, wręcz największymi w mieście perspektywami. Linia tramwajowa będzie stymulować ten rozwój, zwiększając atrakcyjność terenów poprzez poprawę dostępności komunikacyjnej. Warto tu przyjrzeć się rozwiązaniom zachodnim, gdzie budowa linii tramwajowych wręcz wyprzedza inwestycje mieszkaniowe. Jednym z dziesiątków przykładów jest osiedle Solar City w Linzu (Austria), gdzie w oparciu o tramwaj zaprojektowano całe założenie urbanistyczne. Na marginesie – Solar City planowane jest na 4 tys. mieszkańców, podczas gdy samo tylko osiedle Parkitka liczy dziś blisko 8 tysięcy mieszkańców.

• Parkitka będzie się rozrastać. Pod naciskiem deweloperów wykonany został plan zagospodarowania przestrzennego północnej strony ul. Okulickiego. Przewiduje on w tym miejscu zabudowę handlowo-usługową oraz mieszkalną, wielorodzinną. A to właśnie tego typu zabudowa generuje największe zapotrzebowanie na komunikację miejską.

Plan zagospodarowania przestrzennego Parkitki

• Po południowej stronie ul. Okulickiego, przy skrzyżowaniu z ulicą Łódzką, trwa budowa kompleksu mieszkaniowego „Aurora”.

Bardzo ważnym generatorem ruchu, i to przez cały rok, jest Wojewódzki Szpital Specjalistyczny. Doprowadzenie do niego linii tramwajowej jest istotne także dlatego, że zapewniłaby bezpośredni dojazd do dworca kolejowego i autobusowego. A znaczna część pacjentów np. specjalistycznych poradni jak i spora grupa odwiedzających swych bliskich, przyjeżdża do Częstochowy pociągami lub PKS-ami.

• Funkcjonujące w świadomości częstochowian pojęcie „tramwaj na Parkitkę” nie odzwierciedla pełnego znaczenia proponowanej trasy. Parkitka jest bowiem jedynie jej docelowym punktem. Linia ma także obsługiwać gęsto zabudowane i zamieszkałe przez ok. 10 tys. osób zachodnie Tysiąclecie. Poza tym, jeśli trasa tramwajowa poprowadzona zostanie ulicą Dekabrystów, to obsłuży dodatkowo inny duży generator ruchu – miasteczko akademickie, wiążąc je z centrum miasta oraz dworcami PKP i PKS. W zasięgu nowej linii może się więc znaleźć blisko 30 tys. osób.

• Przy planowanej trasie znajdą się także inne generatory ruchu zapewniające frekwencję w tramwajach przez cały dzień w obu kierunkach:
- Liceum im. Biegańskiego u zbiegu ul. Dekabrystów i Dąbrowskiego
- Katolickie Liceum Ogólnokształcące przy ul. Okólnej
- przychodnia rehabilitacyjna na rogu ul. Okulickiego i Łódzkiej

• Dojazd do zachodniej części Tysiąclecia i na Parkitkę z roku na rok będzie się pogarszać – z uwagi na wzrastający ruch drogowy. Już dziś w porannym szczycie autobusy mają problemy z pokonaniem odcinka Szajnowicza-Iwanowa – al. Jana Pawła II. Tymczasem tramwaje, korzystające z wydzielonego torowiska, są na korki odporne.

• Nowa linia pozwoli na lepsze wykorzystanie istniejącej infrastruktury tramwajowej. Podstawowa trasa, czyli ciąg al. Niepodległości – al. Wolności – al. Kościuszki – al. Armii Krajowej nie ma jeszcze wykorzystanej pełnej przepustowości. Oznacza to, że połączenia z centrum miasta na Parkitkę nie trzeba budować od zera. Wykorzystać można istniejące torowisko na odcinku Śródmieście – Hala Polonia. Poza tym uruchomienie nowego połączenia tramwajowego na Parkitkę przyniesie oszczędności w trakcji autobusowej. Pozwoli to na wycofanie z użycia przestarzałego taboru oraz objęcie komunikacją autobusową peryferyjnych dzielnic miasta.

• Analizując ekonomiczny aspekt budowy linii tramwajowej nie można zapomnieć (a wręcz jest to kluczowe), iż ten rodzaj transportu, jako ekologiczny i przyjazny otoczeniu, jest promowany przez Unię Europejską. Przejawia się to w dotowaniu takich inwestycji. Np. na 4,5 kilometrową linię na Błeszno (a więc znacznie dłuższą, niż na Parkitkę) Częstochowa wydała niecałe 12 mln zł. Stanowi to 15% faktycznych kosztów inwestycji! Przy tym owe 12 mln zł to mniej, niż pochłonął remont samych tylko jezdni wzdłuż budowanych torowisk. Najbliższy rozdział unijnych dotacji przewidziano na lata 2014 – 2020. Jest to olbrzymia szansa na rozbudowę częstochowskiej infrastruktury tramwajowej przy stosunkowo niedużym nakładzie środków własnych. Konieczne jest więc, by harmonogram prac przygotowawczych współgrał z terminarzem konkursów o unijne dotacje.


Zobacz szczegółowy opis proponowanej linii tramwajowej


Projekt "3+2+1+" - obejrzyj prezentację


POWRÓT


 

Propozycja budowy linii tramwajowej na Parkitkę

(C) CKMKM 2015